Kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym dokładniej chce oglądać - koszty operacyjne